รายละเอียดกิจกรรม

กำหนดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ใหม่ และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ ตลอดจนฝึกกระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกรายละเอียดที่ต้องการทราบ และข้อมูลเพื่อติดต่อกลับให้ครบถ้วน